Transturist - Vozni park

(1/1)

The_Dubster:

Transturist d.d. Tuzla
Bosne srebrene 60, Tuzla
tel: +387 35 320 300
fax:+387 35 320 333
www.transturist.ba


Vozni park
GBR   Registracija  Vozilo
B-221   341-T-991   MAN Lion's Coach II
B-222   E67-T-709   MAN Lion's Coach II
B-223   M66-O-034   MAN Lion's Top Coach II
B-224   M66-O-033   MAN Lion's Top Coach II
B-225   T34-O-062   Neoplan Euroliner N 3316 SHD
B-226   914-J-108   Neoplan Euroliner N 3316 SHD
B-227   914-J-136   Neoplan Euroliner N 3316 SHD
B-228   914-J-137   Neoplan Euroliner N 3316 SHD
B-229   490-E-402   Isuzu Turquoise II
B-230   490-E-401   Isuzu Turquoise II
B-231   E67-T-716   Isuzu Turquoise II
B-232   070-J-702   MAN Lions Coach II
B-233   070-J-703   MAN Lions Coach II
B-234   A16-E-981   MAN Lions Coach II
B-235   M04-J-765   MAN Lions Coach II, logo Touring
B-236   A59-E-179   Neoplan Starliner N 516 SHD-HL      
B-237   A16-E-982   MAN Lion's Coach II, logo Touring
B-238   M04-J-764   MAN Lion's Coach II
B-239   A36-A-074   MAN Lion's Top Coach II
B-240   T16-A-699    MAN Lion's Top Coach II
B-241   M18-A-716   Neoplan Starliner N 5217 SHD    
B-242   J06-E-240    Neoplan Skyliner N1122/3C
B-243   J06-E-239    MAN Lion's Coach II
B-244   A15-M-864   MAN Lion's Coach II
B-245   E58-M-695   MAN Lion's Coach II  
B-246   T60-J-189    MAN Lion's Coach II  EEV
B-247   T60-J-194    MAN Lion's Coach II  EEV
B-248   K62-M-730   Mercedes Sprinter
B-249   T43-E-210    MAN Lion's Coach L II
B-250    A80-E-949    MAN Lion's Coach  II EEV
B-251   M18-A-703    MAN Lion's Coach  II EEV

Vozila koja više nisu u voznom parku:
Gbr   Registracija  Vozilo                             Novi vlasnik
207   M66-O-096   Mercedes O303 RHD      Litvatrans, Banovići
208   641-A-507    Mercedes O303 RHD      GIPS, Tuzla
209   660-A-340    Mercedes O303 RHD      Litvatrans, Banovići
210   660-A-341    Mercedes O303 RHD      Litvatrans, Banovići
211   701-A-449    Mercedes O303 RHD      GIPS, Tuzla
212   J97-E-886    Mercedes O303 RHD       Litvatrans, Banovići
213   J97-E-887    Mercedes O303 RHD       Litvatrans, Banovići
214   959-A-464    Neoplan Skyliner N122/3 Roćko, Bratunac
217   229-T-764   Neoplan Transliner N316  GIPS, Tuzla
218   229-T-765   Neoplan Transliner N316  GIPS, Tuzla
220   229-T-767   Neoplan Transliner N316  GIPS, Tuzla
215   959-A-465    Neoplan Skyliner N122/3 Rashodovan/Isječen

Klik na određeni garažni broj će vas odvesti prema slici tog vozila.

Vozni park će biti dopunjavan zavisno od slika i informacija. Za sve informacije o voznom parku obratiti se preko pp članu Semir

Navigacija

[0] Poruke Index