Centrotrans-Eurolines - Linije

(1/6) > >>

The_Dubster:


Linije u Kantonu Sarajevo
Briješće - Nedžarići
Drvenija - Donji Velešići
Ilidža – Rakovica – Kobiljača
Ilidža - Sokolović Kolonija
Ilidža – Hrasnica
Ilijaš – Bioča
Ilijaš – Kamenica
Ilijaš – Misoča
Ilijaš – Popovići
Ilijaš – Srednje
Sarajevo - Ilijaš
Sarajevo – Raštelica
Sarajevo – Kamenica
Srednje – Dragoradi
Srednje – Kamenica
Srednje – Sokolina
Sutjeska – Vogošća
Sutjeska - Donja Vogošća
Sutjeska – Ilijaš – Lješevo
Vijećnica – Dobrinja
Vijećnica - HrasnicaLinije u Srednjobosanskom kantonu
Fojnica – Busovača
Fojnica – Kiseljak – Travnik
Kiseljak – Busovača
Kiseljak – Fojnica
Kiseljak – Kreševo
Kiseljak – Zabrđe
Kreševo – BusovačaLinije u Zeničko-dobojskom kantonu
Careva Ćuprija – Kamensko – Magulica
Careva Ćuprija – Jelašci – Stojčići
Haljinići – Bištrani
Kakanj – Bištrani
Kakanj – Brnj
Kakanj – Brnjic
Kakanj – Sobotinje – Donji Kakanj
Kakanj – Haljinići
Kakanj – Javor
Kakanj – Kraljeva Sutjeska
Kakanj – Kučići
Kakanj – Haljinići – Lipnica
Kakanj – Brnjic – Podborje
Kakanj – Ričica
Kakanj – Slapnica
Kakanj – Tršće
Kakanj - Veliki Trnovci
Kakanj – Haljinići – Veliki Trnovci
Olovo – Bakići
Olovo - Careva Ćuprija
Olovo – Čuništa
Olovo – Lišci – Gurdići
Olovo – Dugandžići – Kolakovići
Olovo – Kruševo
Olovo – Solun – Ligatići
Olovo – Musići
Solun – Bukov Do – Milankovići
Olovo – Olovske Luke
Visoko – Buzići
Visoko – Liješeva – Dobro Selo
Visoko – Kološići – Dol
Visoko – Goduša
Visoko – Gornje Moštre – Gornja Zimča
Visoko – Poriječani – Gornji Poriječni
Visoko – Gornji Orašac
Visoko – Goruša
Visoko – Podvinci – Grab
Visoko – Kološići
Visoko – Liješeva
Visoko – Plandište
Visoko – Podvinci
Visoko – Poriječani
Visoko – Srhinje
Visoko – TrnovciDomaće linije
Breza - Visoko
Fojnica - Visoko
Fojnica - Zenica
Olovo - Nevačka
Sarajevo - Banja Luka
Sarajevo - Bihać
Sarajevo - Bijeljina
Sarajevo - Brčko
Sarajevo - Breza
Sarajevo - Bugojno
Sarajevo - Busovača
Sarajevo - Cazin
Sarajevo - Donji Vakuf
Sarajevo - Fojnica
Sarajevo - G. Rahić
Sarajevo - Goražde
Sarajevo - Gradačac
Sarajevo - Hrenovica
Sarajevo - Jajce
Sarajevo - Kakanj
Sarajevo - Kiseljak
Sarajevo - Ključ
Sarajevo - Maglaj
Sarajevo - Novi Travnik
Sarajevo - Olovo
Sarajevo - Pale
Sarajevo - Raštelica
Sarajevo - Sanski Most
Sarajevo - Srebrenica
Sarajevo - Tešanj
Sarajevo - Travnik
Sarajevo - Tuzla
Sarajevo - Vareš
Sarajevo - Velika Kladuša
Sarajevo - Visoko
Sarajevo - Vitez
Sarajevo - Zenica
Sarajevo - Žepče
Visoko - ZenicaMeđunarodne linije
AUSTRIJA
Sarajevo - Beč

BELGIJA
Mostar - Antwerpen
Sarajevo - Antwerpen
    
CRNA GORA
Sarajevo - Bijelo Polje
Sarajevo - Herceg Novi
Sarajevo - Pljevlja
Sarajevo - Ulcinj

DANSKA
Sarajevo - Helsingor
    
FRANCUSKA
Sarajevo - Clermont Ferrand
Sarajevo - Paris
Sarajevo - Rennes
   
HOLANDIJA
Mostar - Amsterdam
Sarajevo - Amsterdam
Sarajevo - Rotterdam    

HRVATSKA
Sarajevo - Dubrovnik
Sarajevo - Makarska
Sarajevo - Pula
Sarajevo - Rijeka
Sarajevo - Split
Sarajevo - Split (via Imotski)
Sarajevo - Vela Luka
Sarajevo - Zagreb
    
NJEMAČKA
Sarajevo - Berlin
Sarajevo - Dortmund
Sarajevo - Frankfurt
Sarajevo - Hamburg
Sarajevo - München
    
SLOVENIJA
Sarajevo - Ljubljana
   
SRBIJA
Sarajevo - Beograd
Sarajevo - Novi Pazar

The_Dubster:
Linije su dopunjene, pa ako ima ko kakvih dopuna neka javi ili neku liniju da sam promašio napisati?

Almir:
Malo su im čudne ove linije, za Antwerpen čini mi se da ih nikad nismo uslikali, isto i za Helsingor i za Ljubljanu ?a ova za Francusku je spojena u jednu.

Troler:
Jedna primjedba - Linija Sarajevo-Ilijaš je linija u Kantonu Sarajevo

The_Dubster:
Antwerpen je sezonska linija, Helsingor im vozi kooperant Espergarde, a na stranici im piše za Francusku tako kao tri linije pa sad...

Ilijaš će biti prebačen

Navigacija

[0] Poruke Index

[#] Sljedea stranica